Vermogenstestbank

axle-hub dyno

Wilt u weten wat het motorvermogen van uw auto is? Of zoekt u een testbank om bij uw auto fouten op te sporen die niet veilig of moeilijk op de openbare weg te testen zijn? Of heeft u behoefte aan een faciliteit waar u auto's perfect kunt afstellen en inregelen? Dan is een moderne, geremde vermogenstestbank de best aangewezen oplossing.

vermogenstestbank interface

Bij Ludwig Performance kunt u terecht om gebruik te maken van onze hightech faciliteit. Wij hebben een 4WD axle-hub testbank die wordt aangestuurd met moderne, flexibele interface software. Hierop kunnen allerlei sensoren en signalen aangesloten worden zodat deze op een groot beeldscherm in de testruimte te monitoren zijn en uiteraard gelogd kunnen worden voor verdere analyse.

Land & Sea

Wij hebben gekozen voor een zogenaamde hub-dyno. Het is een Land & Sea DYNOmite 2000AWD eddy-current geremde vermogenstestbank en is in staat om 1000pk per as in continubedrijf te remmen. Dit type dyno is ontworpen om de nadelige factoren van een band-op-roller interface te elimineren en wordt direct op de wielhubs van uw auto gemonteerd. Het klinkt wellicht eerst een beetje vreemd dat uw wielen gedemonteerd moeten worden, maar dit biedt vele voordelen ten opzichte van de traditionele manier van meten met een autoband op een metalen roller. In plaats daarvan wordt uw auto stevig via de wielhub met bouten aan de dyno bevestigd waardoor er een vaste en veilige verbinding ontstaat. Naast de betere nauwkeurigheid en hogere veiligheid slijten uw banden niet en problemen zoals bijvoorbeeld een slecht functionerend differentieel of aanlopende remmen komen zo ook aan het licht.

De auto wordt met adapterflenzen aan de dyno gemonteerd door middel van de wielbouten. Het systeem werkt niet met schuifbouten maar rechtstreeks op het wielboutpatroon van de auto zodat er een zo stabiel mogelijke verbinding wordt gerealiseerd.

montage op vermogenstestbank

Montage van de dyno op de wielhub

Voor de volgende wielboutpatronen hebben wij een adapterflens:

4 x 98
4 x 100
4 x 102
4 x 108
4 x 114.3
5 x 98
5 x 100
5 x 102
5 x 108
5 x 110
5 x 112
5 x 114.3
5 x 120
5 x 127
5 x 130
5 x 205

Mocht het wielboutpatroon van uw auto er niet bij staan, geef dit dan aub wel aan ons door. Wij houden een lijst bij met aanvragen en bij voldoende vraag breiden we de collectie adapterflenzen verder uit.

Onze testruimte is uitstekend geventileerd; de installatie kan tot wel 10x per minuut de ruimte verversen met buitenlucht. Twee grote blowers voorzien de auto van de nodige koellucht en zes ventilatoren zorgen voor de afvoer. De capaciteit van zowel de blowers als de ventilatoren is 90.000m3/u, ruim voldoende om ook auto's met hoog vermogen langdurig en tot hoge toerentallen te testen en steady-state of constant-load af te stellen.Disclaimer

Aangeboden voertuigen die gebruik maken van de dyno dienen in technisch goede staat te zijn en lekvrij van alle vloeistoffen. Uitlaat dient lekdicht te zijn tot einde uitlaat. Gebruik dyno is geheel voor risico eigenaar en/of bestuurder van het voertuig. Dit houdt in dat Ludwig Performance niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schades ten gevolge van het gebruik van de dyno en/of handelingen die uitgevoerd dienen te worden om het testen mogelijk te maken. Het betreden van de dynoruimte is geheel op eigen risico. Aanwezigen dienen altijd de instructies van het personeel op te volgen.Tractioncontrol en/of ESP systemen

Van eventueel aanwezige tractioncontrol- en/of ESP systemen die kunnen ingrijpen bij een vermogensmeting (waarbij twee wielen dus op de grond stilstaan) dient de eigenaar van het voertuig te weten hoe deze voor 100% uit te schakelen zijn. Let op, soms is de optie om deze systemen met een knop op 't dashboard uit te zetten niet voldoende en grijpen de systemen vanaf een bepaalde gaspedaalstand en/of toerental toch in.

Eigenaar van het voertuig dient te weten of dit wel of niet zo is en zo niet, hoe dit te omzeilen is anders kan er geen representatieve meting gedaan worden. Meestal kunnen dan zekering of ABS-sensoren losgetrokken worden. Ludwig Performance weet van een aantal merken hoe dit moet, maar kan onmogelijk van alle merken en types auto's weten hoe dit te doen. Daarom vragen wij u als eigenaar dit vooraf zelf uit te zoeken.Methanol brandstoffen

Motoren die draaien op methanol en/of op methanol gebaseerde brandstoffen zijn niet toegestaan vanwege de toxicologische eigenschappen bij inademing en contact via de huid en/of ogen en omdat het niet zichtbaar brandt.Automatische versnellingsbakken en vermogensmetingen

Door het karakter van een automatische versnellingsbak kunnen wij niet garanderen dat er een representatieve vermogensmeting uitgevoerd kan worden. Naar onze ervaring lukt het in ongeveer de helft van de gevallen niet, waarbij de kans op slagen het grootst is bij een oud type automaat die hydraulisch aangestuurd wordt.

Bij een vermogensmeting streven we naar een meting over het hele toerenbereik van de motor, een zgn rpm-sweep meting. Hierbij is het noodzakelijk dat dit in dezelfde versnelling gebeurd over het hele toerenbereik. Bij een handbak kiezen we eenvoudig een versnelling. Bij een automaat ligt dit anders. Een automaat heeft een eigen aansturing die beslist welke versnelling gekozen wordt. Bij moderne auto's is dit een computer en bij de wat oudere automaten is dit een hydraulisch 'brein'.

Ook al heeft de automaat een sport-stand of kan er manueel een versnelling gekozen worden, dan nog maken wij vaak mee dat de automaat alsnog zelfstandig terugschakelt bij hogere gaspedaal standen of juist opschakelt bij hogere toerentallen. Wij hebben veel parameters in de dynosoftware waarmee wij de meting kunnen sturen om dit ongewenste schakelgedrag tegen te gaan, maar dat lukt dus helaas niet altijd en dan kan er geen representatieve rpm-sweep meting gedaan worden. Wat meestal wel mogelijk is, is het op een bepaald toerental vasthouden van de motor (het zgn steady-state meten) en dan aflezen wat het koppel en vermogen is. Hierbij kunnen we het toerental van max koppel en max vermogen opzoeken. Echter kunnen we hiervan geen grafiek genereren om u mee te geven.

Houdt u hier rekening mee wanneer u contact met ons opneemt voor een vermogensmeting met een auto die een automatische versnellingsbak heeft.